מחלקת גני הילדים

 

חינוך - פדגוגיה - טיפול - קהילה

מרכז מריאן לגיל הרך הינו האחראי המוניציפלי לתפעול ולניהול המחלקה העירונית לגני הילדים.
בשנת תשפ"ב פועלים בקריית גת 121 גנים המשויכים לזרם הממלכתי, ממלכתי דתי, ממלכתי חרדי ובתוכם גנים לחינוך המיוחד.
מחלקת גני הילדים מעניקה מענים מצוינים לצרכי הילדים/ות לאורך היום ותורמת ליצירת אקלים חינוכי מיטבי בגנים בשיתוף ההורים והקהילה.
הראייה החינוכית-פדגוגית-טיפולית-קהילתית הינה ייחודית לקריית גת והיא מנחה, בין השאר, לערכים מוסריים-חברתיים כמו הכלת השונה תוך שיתופי פעולה עם הגורמים הקהילתיים-עירוניים.
עוד פועלת המחלקה בשיתוף משרד החינוך להבניית תהליכים פדגוגיים עתידניים בגני הילדים, להענקת מענים לילדים בעלי צרכים מיוחדים ולקידום מצוינות על-ידי מתן דגש על בניית תכניות למידה אישית (ע"פ צורך) ועל פיתוח תכניות העשרה אחה"צ.
אנו רואים בגננות, בסייעות, בהורים ובקהילה שותפים טבעיים לקידום מעמד הילד וצרכיו.

דוא"ל מחלקת הגנים: kiryatgateducation@gmail.com

img